Information
+ Innovation
+ Design
 

 

Start
Upp/Up

Beställ vårt
nyhetsbrev

Sign up for our
newsletter

Allmänna länkar
 längst ner
på sidan

General links
at the bottom
of the page


Text Bild & Foto Grafisk form Webbdesign Utbildning


Personalutbildning

Kunskap förökar sig (bl.a.) genom delning, och vi gillar att dela med oss. En skräddarsydd personalutbildning med Ingen Konst AB:s Anders Rydell som lärare har goda förutsättningar att skapa "in-house"-kapacitet inom många av de expertområden där vi erbjuder tjänster på parallellsidorna (se navigeringslisten ovan). Behöver du en kurs för att förbereda någon eller några i personalen för Datakörkortet så kan vi också stå till tjänst.


Anders Rydell har svensk och amerikansk universitetsutbildning inom bl.a. psykologi, pedagogik och programmering. Han har medverkat som manusskribent och programledare i en stor mängd interaktiva datautbildningar, producerade av KlickData.
   Ingen Konst AB drev också under många år nybörjarundervisning i datoranvändning och ordbehandling i egna utbildningslokaler med Länsarbetsnämnden i Stockholms län som viktigaste kund. Den pedagogiska kompetensen finns alltså, liksom specialistkunskaper inom en rad områden.

I dagsläget utbildar vi inte i egna lokaler eller efter fast schema. Däremot kan vi skräddarsy företagsutbildningar hos kund inom följande områden (var för sig eller i kombination):
  

Datakörkortet från KlickData. Manusförfattare och programledare: Anders Rydell

Datakörkortet (ECDL) - samtliga eller ett urval av moduler *)
Ingående moduler: Allmän IT-kunskap, Operativsystem, Ordbehandling, Kalkyl, Databaser, Presentation, Kommunikation. Utbildningen bedrivs med Windows och Microsofts Office-paket (kundens versioner) som bas.
Layout & typografi - PageMaker eller  InDesign **)
Förutom programhantering och layout kan kurserna efter behov utformas med mer eller mindre omfattande avsnitt om god typografi, typografisk konsekvens, förkortningsbruk etc. Vissa förkunskaper i ordbehandling förutsätts.
Bildbehandling - PhotoShop **)
Generell kurs som fokuserar på användning av PhotoShop för att utvinna optimal kvalitet ur digitala/digitaliserade bilder för tryck, presentationer och webb. Retusch och kreativ bildmanipulering kan också ingå. Kundens behov styr innehållet.
Bilder för webben - Digitalfoto, bildinläsning, bearbetning i PhotoShop
  Beroende på kundens önskemål kan mer eller mindre fokus läggas på produktion respektive efterbehandling. Bildbearbetningsmomentet innefattar, förutom sedvanlig kvalitetsoptimering, format-, skärpe- och komprimeringsanpassning för webbpublicering.
Webbdesign - FrontPage ***)
Inriktningen är FrontPage som "sidbrytningsprogram för webben", dvs. ett hjälpmedel för att sammanställa färdiga texter och bilder till kompletta webbplatser. Kursen innehåller dels generella kunskaper om webbdesign och användning av HTML-verktyg, dels funktioner som är specifika för FrontPage. Om så önskas kan också grundläggande HTML ingå, liksom enklare javascriptprogrammering för t.ex. pop-up-fönster.

Samtliga kurser går att anpassa efter deltagarnas förkunskaper från rena nybörjare till avancerad nivå. Anders Rydell använder ett språk och har ett förhållningssätt till datorn som väl lämpar sig för nybörjarundervisning, men har samtidigt gedigna kunskaper för kvalificerad utbildning hos krävande kunder.


Kommentarer/referenser:
*) Nybörjarundervisningen som nämns ovan innehöll en kursvärdering med frågan Skulle du rekommendera kursen till en kollega? Snittet av ja-svar överträffade Apples klassiska slogan om 96,8% nöjda användare. Datakörkortsutbildningen är KlickDatas hittills överlägset mest sålda produktion, och det första cd-baserade utbildningspaket som fick samtliga moduler certifierade av Dataföreningen enligt Syllabus 3.0.
**) Lärarhögskolan i Stockholm är en referens vi är stolta över. Vart eller vartannat år får kårtidningen en ny redaktion, som behöver utbildning i datorstödd tidningsproduktion och bildbehandling för tryck. Det uppdraget går sedan många år till Ingen Konst AB.
***) KlickData har hittills producerat fyra cd-kurser om webbdesign med olika versioner av FrontPage. Anders Rydell varit manusförfattare och programledare i tre av dessa (-97, -98 och -02). "En av våra mest erfarna lärare" skriver KlickData. Vi rodnar lätt, men protesterar inte.

Till sidans topp


 

Länk till översiktssida
Länk till söksida

Länk till Kontaktsida / Link to Contact Page Link to Site Map
Link to Search Page
 
Copyright © unless otherwise stated
 Elsebeth Lavold, knitwear design & drawings
Anders Rydell, text & photos