Information
+ Innovation
+ Design
 

 

Start
Upp/Up
Kuprina
Apricot

Beställ vårt
nyhetsbrev

Sign up for our
newsletter

Allmänna länkar
 längst ner
på sidan

General links
at the bottom
of the page


Text Bild & Foto Grafisk form Webbdesign Utbildning


Textproduktion & textbearbetning

Språköra, språkkänsla och sinne för god typografi utmärker Ingen Konst AB:s arbete med textmaterial, oavsett om det handlar om nyproduktion eller bearbetningar. På den här sidan beskrivs hur vi arbetar med texter på fyra delområden:

Textproduktion  Översättningar  Språkgranskning  Typografi


Textproduktion

Från namn på nya företag, processer och kampanjer via slogans och annonstexter till journalistiska texter och kompletta bokmanus. Vi levererar på svenska och/eller engelska, och tre områden vill vi framhålla speciellt:

Kompetensen att bryta ner ett komplext ämnesområde och återge innehållet i en logisk och begriplig skriftlig form, anpassad efter målgruppen. Producenter av handböcker, funktionsbeskrivningar och utbildningsmaterial har extra anledning att vända sig till Ingen Konst AB.

Bilden till höger visar ett av de första redaktörsuppdragen, Svenska Teaterförbundets Frilanshandboken, utgiven 1989.
   Omslagsteckning:
Tord Nygren.
   Arbetet utfördes på en numera grundligt pensionerad Apricot dator, som du kan läsa mer om under
Kåserier nedan.

Omslaget till Svenska Teaterförbundets frilandshandbok 1989
 
Reportage och personporträtt. Anders Rydell har bl.a. medverkat i tidningen Journalen, främst med konstnärs- och konsthantverkarporträtt, men även med resereportage och annat featurematerial, och i Mälardalsrådets tidning med personintervjuer av politiker och tjänstemän.
   Reportage kan omfatta både text och foto. Mera om foto- och annan bildproduktion på en egen sida.

Bilden visar ett porträtt i text och bild på den ryskfödda textilkonstnären Valentina Kuprina, som målar runstenar på silke. Från Journalen 3, 2002. Klicka på sidan för att läsa hela artikeln med tillhörande (många!) bilder.

Sida ur ett reportage i Journalen 3, 2002
 
Kåserande material och krönikor. Anders Rydell är en driven skribent som skriver ledigt, lättläst och underhållande. När ämnesområdet tillåter kan han dessutom vara hejdlöst rolig.

Bilden visar modellen som var  "Datorvärldens BMW" c:a år 1985. Klicka på bilden för att läsa ett kåseri om den.

Apricot PC anno 1985

Vi har kompetens och intresse inom både teknik och humaniora. Som bör framgå av övriga sidor är vi lite extra kunniga när det gäller design och mode, forntidshistoria och olika aspekter av IT, men tillsammans har vi ett ytterligt brett kunskapsspektrum som kommer våra kunder tillgodo. Fråga gärna, oavsett ämne; vi tar bara på oss uppdrag där vi räknar med att kunna göra ett gott jobb.

Till sidans topp


Översättningar

Översättning är en krävande och kreativ process, som aldrig får bli mekanisk. Vi är smala i språkurvalet, men när du anlitar Ingen Konst AB kan du räkna med att ditt översättningsuppdrag aldrig behandlas ord-för-ord. Vi är lika noga med nyanser och målgruppsanpassning när vi översätter som vid nyproduktion av text. Vi översätter

Engelska till svenska
Svenska till engelska
Danska till svenska
Danska till engelska

Till sidans topp


Språkgranskning

Ett bristfälligt språk i ett företags information kan vara förödande för trovärdigheten. Samtidigt är det oerhört lätt att bli blind för sin egen text. Därför erbjuder Ingen Konst AB språkgranskning av svenska och engelska texter långt utöver enkel stavnings- och grammatikkontroll.
   Noggrant och med ett välutvecklat sinne för språkliga valörer bearbetar vi din text och rensar den från eventuella språkfel, inkonsekvenser och formuleringar som kan missförstås.

Till sidans topp


Typografi

En utbildning i att använda ett typografiskt redskap (PageMaker, InDesign, Quark Express etc.) skapar tyvärr inte automatiskt en god typograf. Att skapa god typografi är ett expertjobb som kräver gedigen kunskap och ett minutiöst detaljarbete, och typografi är ett bra exempel på tesen att du måste kunna en regel för att bryta mot den på ett genomtänkt sätt.
   Resultatet av god typografi är en text som är inbjudande och lättläst, utan de irriterande typografiska brister som, medvetet eller omedvetet för läsaren, stör läsningen. Formen ska harmoniera med och stödja eller förstärka sakinnehållet. Kompetensen att uppnå det finns hos Ingen Konst AB.
   Nedan ser du exempel på dålig och god typografi. Se också avsnitten Layout för tryck och Grafiska program på sidan om Grafisk form.
  

Typografiexempel

Till sidans topp


 

Länk till översiktssida
Länk till söksida

Länk till Kontaktsida / Link to Contact Page Link to Site Map
Link to Search Page
 
Copyright © unless otherwise stated
 Elsebeth Lavold, knitwear design & drawings
Anders Rydell, text & photos