Information
+ Innovation
+ Design
 

 

Start
Upp/Up
Text
Bild & Foto
Grafisk form
Webbdesign
Utbildning

Beställ vårt
nyhetsbrev

Sign up for our
newsletter

Allmänna länkar
 längst ner
på sidan

General links
at the bottom
of the page


Stickat Text & Bild Scen & Studio Nyheter


Hela informationsprocessen (nästan)

Kärnan i Ingen Konst AB:s verksamhet är information och design.
Vi är inte en reklambyrå. Vi arbetar bara med projekt eller delar av projekt där vi känner att vi kan erbjuda mervärde i form av särskilda kunskaper och/eller personligt intresse.

Å andra sidan arbetar vi med hela informationsprocessen, från ax till limpa, eller de delar som kunden önskar. Vi kan också åta oss skräddarsydda personalutbildningar inom våra expertområden. Man skulle kunna sammanfatta vårt arbete med text- och bildbaserad information i begreppet datorstödd kreativitet.

Även om arbetsuppgifterna ofta överlappar har vi för att öka överskådligheten delat in vårt utbud i fem områden som fått var sin undersida:
  

Text
Delområden: Textproduktion, Översättning, Språkgranskning, Typografi
Bild & Foto
Delområden: Foto och annan bildproduktion, Bildförädling
Grafisk form
Delområden: Grafisk design, Layout, Presentationer, Grafiska program
Webbdesign
  
Utbildning - datorn som verktyg för arbete med text och bild

 

Länk till översiktssida
Länk till söksida

Länk till Kontaktsida / Link to Contact Page Link to Site Map
Link to Search Page
 
Copyright © unless otherwise stated
 Elsebeth Lavold, knitwear design & drawings
Anders Rydell, text & photos