Information
+ Innovation
+ Design
 

 

Start
Upp/Up

Beställ vårt
nyhetsbrev

Sign up for our
newsletter

Allmänna länkar
 längst ner
på sidan

General links
at the bottom
of the page


Text Bild & Foto Grafisk form Webbdesign Utbildning


Grafisk form

Grafisk form är ett omfattande område, där Ingen Konst AB har erfarenhet av hela skalan från design av enstaka logotyper till bokformgivning inklusive omslag. Nya presentationskanaler vid sidan om trycksaker ställer ökade krav på kunskap om såväl grafisk design som layout - det är helt enkelt flera faktorer som måste tas med i beräkningen.
    Vi arbetar både med grundläggande grafisk formgivning och med layout och sammanställning av externt material för såväl bildskärm som tryck. Vi åter oss också att arbeta med kompletta grafiska program; också det ett område som är mycket annorlunda nu än f.d. (före datorn). Här kan du läsa om

Grafisk design  Layout för tryck  Presentationer  Grafiska program


Grafisk design

Det är måttligt roligt för ett företag att upptäcka att den nya logon, som såg så fin ut på de redan upptryckta brevpappren, ser trasig och förvrängd ut på webben. Att producera god och funktionell grafisk form är en fråga om att kombinera konstnärlighet med teknisk kompetens.
  
Ingen Konst AB startades av en textilformgivare och en artist, båda med grafisk design som starka sidointressen och bisysslor. Konstnärssjälen finns alltså med från början. Den tekniska sidan (krav på t.ex. skalbarhet för bilder, anpassning till olika medier såsom t.ex. webbsidor m.m.) behärskar vi med den trygghet som ligger i mångårig erfarenhet.
   Grafisk design omfattar numera ofta element som produceras direkt för webben, t.ex. navigeringsknappar, och den sortens formgivning medverkar vi också gärna till. Mera övergripande formgivning av webbsidor kan du läsa om på sidan om webbdesign.
   Förutom grundläggande grafisk design av t.ex. logotyper och andra profilelement kan vi också ta fram förslag på, eller vara rådgivande i, frågor om t.ex. profiltypsnitt. Behöver ditt företag ett komplett grafiskt program läser du längre ner.


  


  

Två skisser till ny symbol för inredningsföretaget Norrort Inredning. Kundkraven var bl.a. gråskala och att initialerna skulle ingå.

Till sidans topp


Layout för tryck

Från etiketter och visitkort till affischer och böcker - allt tryckt material behöver en tilltalande layout och god typografi för att bli läst, anslående, säljande, eller vad ditt syfte med att producera trycksaker kan tänkas vara.
   Vår originalframställning för tryck innefattar oftast en eller flera av de arbetsuppgifter som beskrivs på sidorna om text och bild - vanligen typografi, ofta också språkgranskning och bildförädling - men behöver inte göra det. Även att sammanställa komponenter i ett "färdigt" material till en effektiv och (inte minst viktigt) tryckbar layout är ett viktigt arbetsmoment, som Ingen Konst AB kan hjälpa dig med.
   Numera är det absolut vanligast att vi levererar digitalt, oftast i pdf-format, men kräver din produktionsprocess pappersoriginal eller film kan vi åstadkomma det också.
   Boken till höger är ett av våra uppdrag för Apec Förlag, vars logotyp vi f.ö. också formgivit. Uppdraget innefattade språkgranskning, grafisk form och typografering.

Rohat Alkom: Svensk-kurdiska kontakter under tusen år, grafisk form och typografi: Anders Rydell

Till sidans topp


Presentationer & bildspel

Behöver du extern hjälp med din PowerPoint-presentation? Prata med Ingen Konst AB! Vår medverkan kan omfatta allt från att skapa en slagkraftig mall med färdiga bakgrunder, återkommande objekt och textformatmallar till kompletta produktioner med bilder och text, antingen sådana du redan har, sådana vi producerar, eller en blandning.
   Att optimera och sammanställa bilder/foton för visning i PowerPoint som renodlade bildspel, t.ex. för att illustrera ett föredrag, hör också till våra återkommande arbetsuppgifter.

Till sidans topp


Grafiska program
Att formge ett komplett grafiskt program för ett företag innefattar oftast alla tre delarna ovan, och mer därtill. Ibland ingår också att lägga upp en grundläggande webbdesign, som du kan läsa om på en separat sida.
   För inte så länge sedan var resultatet av den processen ofta en pärm med diktat om hur personalen borde göra, med angivelser av profilfärger, profiltypsnitt, placering och storlek av logotyper etc.
   Idag består det färdiga resultatet oftare av en kombination av trycksaksoriginal (för t.ex. brevpapper, kuvert, offertmappar etc.) och digitala mallar för de vanliga Office-programmen (brevmallar, offertmallar och andra förlagedokument i Word-format, PowerPoint-mallar för olika typer av presentationer etc.).
   Att arbeta fram ett grafiskt program kan alltså bli ett mera omfattande arbete än innan datorer blev varje medarbetares redskap, men å andra sidan finns det en betydligt bättre chans att all den formgivarmöda du betalar för också blir använd i praktiken.
   Bilden till höger visar framsidan av en offertmapp, en liten del av ett omfattande grafiskt program som skapades för ett IT-företag. Uppdraget innefattade också bearbetning av företagets logotyp till en renare, enklare form.
Intellibis offertmapp, framsida

Till sidans topp


 

Länk till översiktssida
Länk till söksida

Länk till Kontaktsida / Link to Contact Page Link to Site Map
Link to Search Page
 
Copyright © unless otherwise stated
 Elsebeth Lavold, knitwear design & drawings
Anders Rydell, text & photos