Information
+ Innovation
+ Design
 

 

Start
Upp/Up
Natur
Stadsmiljöer
Stilleben
Ögonblick
Porträtt
Artister
Reportage

Beställ vårt
nyhetsbrev

Sign up for our
newsletter

Allmänna länkar
 längst ner
på sidan

General links
at the bottom
of the page


   

Foto: Anders RydellFoto: Anders Rydell / Självporträtt
Samtliga foton i Portfolio-sektionen är skyddade enligt lagen om upphovsrätt. För publicering på annan plats eller för varje form av kommersiellt utnyttjande krävs upphovsmannens tillstånd.

Vill du beställa en bild, kontakta
anders.rydell(a)ingenkonst.se

Du kan välja större bilder från en "frimärkssammanställning" eller se dem i sekvens i det större formatet. Du kan när som helst växla mellan vyer. Länkarna nedan går till frimärkssidan.

Nedan kan du läsa fotografens utförliga  kommentarer till kollektionen.

 

Portfolio, kategorier

  

Natur

Miljöer jag är välbekant med och sådana jag besökt på resor. Ofta är det ljuset mer än motivet som styrt avtryckarfingret. 12 bilder.
 

Stadsmiljöer

Från Seattle till Sorunda. Som stadsvandrare söker jag de udda vinklarna och det spännande ljuset - också i min hemstad. 12 bilder.
 
Stilleben Större och mindre föremål, ibland arrangerade, oftast avfotograferade som jag funnit dem. Det gäller bara att ha ögonen, och kameran, med sig. 12 bilder.
 
Ögonblick Goda ögonblicksbilder är en kombination av lite tur, öga för situationer och en skjutklar kamera. Sedan gäller det att trycka av i rätt ögonblick också. 9 bilder.
 
Porträtt Porträttfoto kan ju ta formen både av posering och att fånga bilden när ljuset är rätt och personligheten skiner igenom. Jag väntar helst ut mina motiv. 8 bilder.
 

Artister

Ett urval av bilder på scenartister jag lärt känna och/eller beundrar, både bilder av porträttkaraktär och sådana som tagits under framträdanden.
7 bilder.
 

Reportage/Event

Flera underkategorier från olika tillfällen, både publicerat och opublicerat material. Totalt 39 bilder i 6 kategorier.
 
    
Om kollektionen
  
Det här urvalet bilder publiceras efter moget övervägande och med en kittling i magen. När allt kommer omkring är jag inte ens heltidsfotograf. Jag har ingen formell utbildning på området. Jag har utvecklats från en habil amatör med människointresse, bildsinne och anständiga verktyg till en deltidsfotograf med krav på mig att producera resultat på professionell nivå.
   På vägen har jag naturligtvis samlat på mig massor av tekniska färdigheter som den habile amatören saknade, även om det fortfarande finns åtskilliga områden där jag har kunskapsluckor. Utrustningen ligger numera på nivån "tillräckligt bra" för de professionella områden jag arbetar inom, och jag vill gärna tro att min bättre teknik bakom kameran inte har utvecklats på bekostnad av människointresset och bildsinnet.

Jag har i massor av år fått höra att jag har en välutvecklad känsla för porträtt. De avporträtterade har inte alltid visat sin allra vackraste sida, men jag tycks ha en mer eller mindre intuitiv förmåga att fyra av kameran i just de ögonblick när personligheten låter sig fångas på bild. Kanske finns det ett samband mellan det och mitt beslut att välja en psykologutbildning efter gymnnasiet.

Boken med Elsebeth Lavolds stickdesign med inspiration från vikingatida ornamentik, Vikingamönster i stickat, arbetades fram under 1997. Vi var helt överens om att jag skulle göra den grafiska formgivningen och att vi skulle använda ett par av mina föremålsbilder, men jag hade varken kunskaper, utrustning eller självförtroende nog för att också stå för modellfotot. Det uppdraget gick istället till Per-Erik Berglund, Znapshot AB, en oerhört duktig fotograf och dessutom en sällsynt trevlig person.
   Jag var med vid varenda plåtning och sög i mig ärkeproffsets arbetssätt som en tvättsvamp. När boken Stickat med I-snoddar några år senare skulle produceras var Elsebeth och jag överens om att det fanns anledning att testa om det skulle gå att kombinera mitt sinne för porträttfotografi med modellbilder. Vi ville undersöka om det gick att arbeta fram en stil med mindre av traditionell posering och attityd hos modellen och mera försöka väcka känslan hos betraktaren av att ha råkat komma in mitt i ett skeende, gärna i en mångtydig situation om bilden och plagget lämpar sig för det.
   Vi genomförde att antal provplåtningar och Stickat med I-snoddar blev den första boken med alltigenom mitt foto. Det har i skrivande stund blivit ytterligare åtta böcker sedan dess. Är du nyfiken på resultatet kan alla helsidesbilder ur de nyare böckerna ses på undersidor till www.ingenkonst.se/desel_s.htm. Jag står i djup tacksamhetsskuld till Per-Erik Berglund och jag tror nog att han förlåter mig för att jag har givit mig in på hans revir. Med Pelles suveräna känsla för att fotografera bl.a. silver och mat saknar han knappast uppdragsgivare. Du hittar honom på www.znapshot.se.

Via mitt skrivande och uppdrag som porträttör av artister, konstnärer och konsthantverkare utvecklade jag mina kunskaper inom reportage- och featurefoto - det föll sig ganska naturligt att illustrera artiklarna med egna bilder när jag nu hade både utrustningen och intresset. Åtskilliga av bilderna i portfolion har den sortens bakgrund. Fem bilder ur ett reportage om keramikern Rebecca Liljefors ingår i kollektionen (www.ingenkonst.se/keram0s.htm), och ett komplett porträtt med text och bild av textilkonstnären Valentina Kuprina ur samma artikelserie finns på www.ingenkonst.se/kuprina.htm.
   Under en stor del av mitt yrkesverksamma liv har jag haft min huvudsakliga inkomst som vissångare, tills tillvaron förde mig på delvis andra vägar. Därför har det varit naturligt att emellanåt fånga estradartister på bild, både sådana som jag känner som kolleger och därför kunnat komma mera nära, och sådana där jag "bara" funnits i publiken när de uppträtt.
   Naturen skapar också, hos mig som hos så många andra, lusten att fotografera, även om jag oftare väljer detaljerna än de stora vyerna. Någon har beskrivit bildkonst som "ett utsnitt av verkligheten, sedd genom ett temperament", och jag menar att det är giltigt också för den del av bildkonsten som heter fotografi. Valet av utsnitt, valet av millisekund att fyra av kameran och en mängd andra beslut är ju bakgrunden till att om man aspirerar på titeln fotograf räcker det inte med att "ta" en bild; man skapar den.
   Ibland är den processen ytterligt strukturerad, som vid modellfotograferingarna, där varje miljö, varje bländarval, varje stativplacering, varje vinkel på reflektorskärmen och mängder av andra detaljer är medvetet uttänkta. Andra gånger visar sig temperamentet från en betydligt mera omedelbar sida, som vid natur-, stadsmiljö- och kanske framförallt ögonblicksfotografi. Då handlar det mera om "det här fick jag syn på, och det vill jag bevara och dela med mig av i form av ett foto." I lyckliga stunder kan mina val och mitt temperament bidra till att du ser saker som du annars inte skulle ha sett, och att den upplevelsen tillför dig något.

Två händelser har varit avgörande för mitt beslut att publicera även bilder som inte har med Elsebeth Lavolds stickdesign att göra. På en fotomässa 2004 hade jag med mig två böcker med mina bilder, och kom att visa dem för redaktören för en fototidskrift. När jag berättade vilken förhållandevis enkel kameramodell jag hade arbetat med utbrast han med uppenbar häpnad: "Det här bevisar den gamla tesen om att det inte är utrustningen utan personen bakom kameran som betyder något för resultatet!" Även om såväl den förnämliga optiken som efterbehandlingen och trycket ska ha sin del av äran så var det en kick för självförtroendet.
   Nästa händelse inträffade när jag hade börjat umgås mera konkret med planerna på att publicera en portfolio. Ett antal personer i min omgivning, både "normala" bildkonsumenter och vana bildbedömare, utsattes för ett större antal bilder och ombads att betygsätta dem. Bland dessa fanns en god vän, fotohandlare och fotolärare. I några fall kom han med skoningslös och rättvis kritik, men däremellan lät han undslippa sig: "Du tar den sortens bilder som jag önskar att jag kunde ta!"

Låter det skrytsamt att redovisa de här kommentarerna? Syftet är inte självförhärligande, utan ett sätt att förklara bakgrunden till att en f.d. amatör blivit kaxig nog att lägga ut sina bilder på webben, även om en och annan heltidsfotograf möjligen kan känna sig trampad på tårna. Men rekryteringen till proffsnivå måste ju ske någonstans ifrån. Det finns ingen formell utbildning till vissångare, utan min väg till det yrket gick via harvande i mindre sammanhang tills jag hade tillräckligt med erfarenhet för att leva på mitt sjungande.
   Analogin haltar i minst två avseenden: Till fotograf kan man utbilda sig på formella vägar, och jag har den största respekt för "legitimerade" fotografer - det ligger inget egenvärde i att vara självlärd eller informellt utbildad. En viktigare skillnad är att jag aldrig skulle överväga att ta brödet ur munnen på mina heltidsverksamma kolleger genom prisdumpning. Facklig medvetenhet och alltför många upplevelser av att ha missat speljobb till "tvåhundrakronorstrubadurer" är för mig effektiva argument mot priskonkurrens. Om mina bilder är "tillräckligt bra" kostar de också därefter.

Men det är inte i första hand för att sälja bilder och fototjänster som jag har lagt ut min portfolio. Det är min passion för bilder och de känslor de kan väcka som varit drivande, och det är av mindre betydelse om du som bläddrar bland bilderna är en art director med feta konton eller en fotointresserad privatperson som aldrig skulle betala för en annan persons alster.
   Det är inte ens alla bilder där originalen håller rent tekniskt för kvalificerad professionell användning (och det redovisar jag självfallet om du frågar). De har tagits med stor spridning i utrustningskvalitet, med såväl analoga som digitala kameror och varierande nivå på optiken, så det är inte teknisk kvalitet som väglett urvalet av bilder.
   Istället är det det emotionella innehållet som styrt. Om du känner att du i ett eller annat avseende blivit berikad av att ta del av ett utsnitt av verkligheten, sett genom Anders Rydells temperament, så är det viktigaste syftet uppnått. Kommentarer är välkomna. Mejla till anders.rydell(a)ingenkonst.se.

Anders Rydell

    

 


Länk till översiktssida
Länk till söksida

Länk till Kontaktsida / Link to Contact Page Link to Site Map
Link to Search Page
 
Copyright © unless otherwise stated
 Elsebeth Lavold, knitwear design & drawings
Anders Rydell, text & photos