Information
+ Innovation
+ Design
 

 

Start
Upp/Up

Beställ vårt
nyhetsbrev

Sign up for our
newsletter

Allmänna länkar
 längst ner
på sidan

General links
at the bottom
of the page

  

Rättelser i The Viking Knits Collection

Ibland kontrollerar man en gång för mycket...
 

Menja, översättningsbilaga:
I en del av den svenska upplagan av översättningarna har angivelserna av stickstorlekar blivit felaktiga. Korrekt uppgift är att endast nederkanten stickas med rundsticka 3½, allt annat med stickor 4.

  
Herdis, vissa fristående beskrivningar:
"Upprepa diagrammets V1-58" ska vara 1-48.

   
Ran
s. 46, diagrammet:
Markeringarna för storlekarna har bytt plats - stickar du S eller L börjar du vid markeringen för M+XL, och tvärtom.
  

Torgeir
Symboler och förklaringar till flätan över 6 m saknas. Sticka som för korsa 4 m åt höger men sticka 3 m istället för 2.
  

Tordis s. 56, diagrammet:
Symbolerna på rad 43 har fallit bort, raden ska vara identisk med rad 42.
 

Jag är hemskt ledsen!
Elsebeth Lavold

 Tillbaka

  

Länk till översiktssida
Länk till söksida

Länk till Kontaktsida / Link to Contact Page Link to Site Map
Link to Search Page
 
Copyright © unless otherwise stated
 Elsebeth Lavold, knitwear design & drawings
Anders Rydell, text & photos