Information
+ Innovation
+ Design
 

 

Start
Upp/Up
Portfolio

Beställ vårt
nyhetsbrev

Sign up for our
newsletter

Allmänna länkar
 längst ner
på sidan

General links
at the bottom
of the page


Text Bild & Foto Grafisk form Webbdesign Utbildning


Bildproduktion & bildförädling

Under den här rubriken beskrivs  fotografitjänster, framställning av illustrationer, handritade eller datorskapade, och olika typer av bildförädling, inklusive bildinläsning/digitalisering, där slutresultatet levereras färdigt för tryck, direkt datorvisning eller webbpublicering.

Bildproduktion  Bildförädling


Bildproduktion

Foto
Alla foton på vår webbplats är egen produktion om inte annat anges. Anders Rydell är också fotografen bakom samtliga Elsebeth Lavolds böcker med stickformgivning sedan 2001, men han har också levererat bilder till externa bokproduktioner, tidskrifter, trycksaker, webbsidor och för många andra ändamål.
   Fotografi är numera en så omfattande del av vår verksamhet att det finns en omfattande "portfolio"-sektion på undersidor till denna, ett fotogalleri med exempel på bl.a. personfoto, naturfoto, event- och reportagefoto m.m.
   Vi arbetar vanligen i en heldigital produktionsprocess, men kan använda fotokemiska kameror om uppdraget kräver det.
   Gå vidare till fotogalleriet.

Från Skoklosterspelen 2004, Copyright: Anders Rydell
Handtecknade illustrationer
Elsebeth Lavold tecknar alla illustrationer i sina egna böcker, och har medverkat som illustratör i åtskilliga andra sammanhang. Hennes specialitet är blyerts- och tuschteckningar.
   Beställda bilder kan levereras antingen på papper eller digitaliserade, efter kundens önskemål.
   Till höger en tuschteckning, skapad för ett parfymföretags katalog.
   Exempel på en blyertsteckning hittar du på sidan om Vikingaprojektet (fotomontaget som ligger som första bild på sidan) >>
  
Tuschteckning, Copyright: Elsebeth Lavold
  
Digitalt framställda illustrationer
Vår mångåriga erfarenhet av "pixeltrixande" för eget och kunders räkning kan komma ditt företag tillgodo. Vi arbetar både med digitalt framställda originalillustrationer och med montage av olika slag. Det kan t.ex. handla om att foga in ett företags logo i ett fotografi eller en illustration på ett kreativt sätt, placera en bilds huvudmotiv mot en annan bakgrund och mycket annat.
   Det finns möjlighet att utgå ifrån existerande bilder ur ditt eget eller vårt arkiv, producera helt nya, eller arbeta med en kombination av bådadera. Har du idén finns det en god chans att vi har kunskapen och utrustningen att genomföra den.
   "Spelkortet" här till höger har skapats genom arbete med två bildprogram; ett för friläggningen och fotomontaget, ett för de grafiska elementen och sammanställningen. 
   Ett annat exempel på fotomontage finns på sidan som berättar om förändringarna på vår webbplats. >>
Hjärter Dam, bildmontage skapat i PhotoShop och CorelDraw, Copyright: Anders Rydell

Till sidans topp


Digital bildförädling

Våra egna böcker och vår webbplats är egentligen den bästa reklamen för vår kompetens. All bildbehandling sker hos oss, och det är inte av kostnadsskäl - vi tycker helt enkelt att vi uppnår väl så goda resultat som de externa företag vi tidigare emellanåt anlitat, och vi är mycket kritiska när det gäller bildkvalitet.
   Samma omsorg som vi lägger ner på vår egen produktion ägnar vi åt kunders bilder, oavsett om det gäller bilder för tryck, datorpresentationer eller för webben, och självfallet kan också retusch ingå i åtagandet.

I trycksammanhang handlar det om att optimera bilden så att den får all den lyster och skärpa som vald tryckmetod, papper etc. tillåter.
För bilder i presentationer, som kanske ska projiceras upp i jätteformat på duk, gäller andra krav på efterbehandling. Bilden ska förstås hålla en i alla avseenden maximal kvalitet, samtidigt som "overkill" i kvalitetshänseende skapar onödigt stora och tröga presentationsfiler.
Bildförädling för webben ställer sina speciella krav. Här ska upplevd bildkvalitet vägas mot nedladdningstid, och arbetet går ut på att hitta de optimala inställningarna för bilder så att de blir attraktiva även med den begränsade upplösning och färgrymd som en webbsida tillåter. Samtidigt får bilderna inte ta en halv evighet att ladda hem via modem.

Var och en av dessa tre tillämpningar är ett expertområde i sig, och Ingen Konst AB behärskar samtliga. Om du inte redan känner till hur mycket en bild kan "lyftas" av varsam och kunnig digital efterbearbetning finns det en god chans att du kommer att bli positivt överraskad. Nedan syns ett exempel på "bildräddning".
  

Bautasten vid Vittaryd före bearbetning, Copyright: Anders Rydell Bautasten vid Vittaryd efter bearbetning, Copyright: Anders Rydell
Bilden är tagen vid skeppssättningen i Vittaryd i norra Skåne med en digitalkamera. De extrema ljusförhållandena (sen eftermiddag, rakt motljus) har lurat kamerans mätning av både exponering och vitbalans och resulterat i en blaskig och kontrastlös bild. Telefontråden och -stolpen i bakgrunden förtar en del av urtidskänslan. Samtidigt får en bearbetning inte förstöra känslan av en "gloria" runt stenens topp eller diset i bakgrunden. Efter färgkorrigering och retusch nåddes resultatet till höger. Effekten syns förstås bättre i full upplösning, där man bl.a. kan se hur grenverket i trädet bakom den retuscherade stolpen är "återskapat".
  

Dina original behöver inte vara digitala/digitaliserade - det kan vi lösa:

Småbildsnegativ och småbildsdia (24 x 36 mm) läser vi med nuvarande utrustning in med boktryckskvalitet upp till format 224 x 336 mm och tabloidtryck 373 x 560 mm slutlig (obeskuren) bildstorlek. *)
Påsikts- och andra original hanterar vi upp till informat 216 x 297 mm (A4+). Det kan t.ex. handla om overhead-bilder som behöver digitaliseras, eller pappersskisser eller gamla trycksaker som behöver "tvättas" för att hålla tillräcklig kvalitet för nytryck eller webbpublicering.
Större original (t.ex. affischer och liknande) kan vi digitalisera med fotografisk teknik.

*) Med känsligt tillämpad digital bearbetning kan en bild "pressas" rätt avsevärt. Ett roligt kundjobb under hösten 2004 bestod i att blåsa upp ett utsnitt ur ett foto som på småbildsnegativet var 5 mm brett till en bredd av 50 cm för screentryck på en roll-up. Det gick utmärkt.

 

Till sidans topp


 

Länk till översiktssida
Länk till söksida

Länk till Kontaktsida / Link to Contact Page Link to Site Map
Link to Search Page
 
Copyright © unless otherwise stated
 Elsebeth Lavold, knitwear design & drawings
Anders Rydell, text & photos